Eclipse IDE

Iš OeeTechWiki.
Jump to navigation Jump to search

Vartotojo Vadovas

Pagrindiniai moduliai

Eclipse TomCat Serverio konfiguravimas

Eclipse TomCat Serverio parametrų keitimas

Jei PC yra įdiegtas Tomcat kuris yra paleistas ir Eclipse taip pat reikalinga paleisti tuo pačiu metu Tomcat jog Consolėje vykdytų parašytą kodą, reikalinga vieną iš dviejų Tomcat paleisti ant kito prievado (port). Norint pakeisti Eclipse Tomcat prievadą (port) daromi tokie žingsniai:


  • Spausti ant Server Tabo
  • Pasirinkti atitinkamą įdiegtą serverį ir spausti ant jo "double click"
2020 11 13 Git Įskiepio Įdiegimas.png
  • Pakeisti Serverio prievadą (port).
2020 11 13 Tomcat port change.png
  • Patvirtinti Tomcat Serverio pokyčius
2020 11 13 Tomcat settings change confirm.png


Eclipse TomCat Serverio įdiegimas

Reikalingas papildymas.


Eclipse Git Įskiepis

Git Įskiepio Įdiegimas

Įdiegiamas Įskiepis pavadinimu git what e

Jis randamas GitMarkete

2020 11 17 Eklipse market.png

pasirinkti Egit iskiepį ir jį įdiegti.

2020 11 17 eclipse markete git idiegimas.png


Projekto prijungimas per Git Įskiepį

Panaudojus Git iskiepį yra klonuojamas projektas iš nuotolinio Git serverio ir sujungiamas su lokaliu projektu. Tokiu atveju padarius pakitimus užkart galima sukurti norimų pokyčių Commitą ir tuomet pushinti, pulinti į Git serverį.

Pasirenkama import funkcija ir

2020 11 17 inmport funkcija.png

Pasirenkama "projects from git"

2020 11 17 import git project.png

Jei norimas projektas jau yra serveryje ir darbas turi būti tesiamas, tuomet renkamasi "clone URI"

2020 11 17 jei susiejamas projektas jau yra gittech serveryje.png

Susiejamas lokalus ir gittech server esantis projektas

2020 11 17 susiejamas local ir gittech server projektas.png


Projekto pokyčių Staginimas ir Pushinimas

Atlikus projekto developinimą, siekiant submitinti kai kuriuos pokyčius, reikalinga norimus pokyčius stanginti ir tuomet pushinti i gittech serveri.

"Unstaged changes" yra visi atlikti pokyčiai po paskutinio pull iš gittech serverio ir pirmas žingsnis yra pasirinkti visus norimus pokyčius ir + mygtuko pagalba sudėti juos į "Staged changes" langelį. Kitas žingsnis yra aprašyti "Commit message". aprašoma versijos numeris bei visi esami pakeitimai. Spaudžiama Commit jei norima tik commitinti pokyčius arba Spaudžiama Commit and Push jei norima comitinti pokyčius ir nusiūsti juos į gittech serverį.


Norėdami commitinti comito pavadinimą ir comito tekstą darome taip:

  • pirmoje eilutėje rašomas tekstas tampa pavadinimu
  • antros eilutė paliekama tusčia
  • Trečios ir tolimesnės eilutės tekstas tampa commitmento žinute.


2020 11 17 projekto norimu pokyciu submitinimas.png

Pasirinkti reikalingą brach į kurį norime pushinti pokyčius.

2020 11 17 push patvirtinimas.png


Projekto pokyčių Pulinimas pradedant darbą

Pradedant darbą reikalinga patikrinti ar kolega, dibantis taip pat su šiuo projektu yra į serverį submitinęs pokyčius ir tokiu atveju reikalinga juos pulintis ir atsinaujinti savo lokalią versiją.

Tai daroma ant norimo projekto spaudžiant dešįnį pelės klavišą ir tuomet pasirenkant TEAM ir tuomet pasirenkant Pull.

Right

Kitas žingsnis yra įtvirtinti pull versiją.

2020 11 18 patvirtinti pull.png

viskas. naujausia projekto versija yra atnaujinta ir galima su ja dirbti lokaliai.