Oee Metodas

Iš OeeTechWiki.
Jump to navigation Jump to search

OEE apskaičiavimas

2017-05-31-OEE-metodas.jpg

Oee apskaičiavimas vykdomas trimis veiksniais: įrenginių naudojimo laikas, kiek per naudojimo laiką įrenginys pagamino produkcijos (ar procesas sukūrė paslaugos) bei šios sukurtos produkcijos gaminių kokybe.

Tai yra tradicinis apskaičiavimo modelis, kiekvienu individualiu atveju jis adaptuojamas pagal gaminamų produktų ar sukuriamos paslaugos specifikos.


Screenshot 062617 010428 PM.jpg
Įrenginiu panaudojimo laikas vertinami visi (paveikslėlyje pavaizduoti 1-5) neplaniniai sustojimai. t.y jei suplanuojama įrenginį naudotis visą pamainą – 8 darbo valandas, šis rodiklis parodo kiek realiai laiko buvo įrenginys naudojamas iš šių 8 valandų.

Įrenginių panaudojimo laikas = 7 val įrenginys realiai dirbo atmetus visas prastovas / 8 val planuotas gamybos laikas x 100% = 87,5 %

Screenshot 062617 010502 PM.jpg

Skaičiuojant gamybos greitį vertinama kiek įrenginys dirbo suprojektuotų greičiu per aukščiau paminėtas realiai dirbtas 7 darbo valandas. Šis rodiklis įvertina kiek per faktišką darbo laiką (minėtas 7 valandas) buvo galima pagaminti suprojektuotu įrenginio greičiu ir kiek realiai gauta produkcijos. dažniausiai šioje vietoje vertinama įrengino tuščia eiga bei lėtesnis produckijos gamybos tempas.

Gamybos greitis (išeiga) = Faktinis ciklo laikas /projektuotas (idealus ciklo laikas) x 100 proc. = 90 %


Susitartas / projektinis ciklo laikas Faktinis ciklo laikas

  Suprojektuotas greitis 20 det/min                           Faktinis greitis 18 det/min
  Ciklo laikas 3 sec. = 1200 detalių / valandą                  Ciklo laikas 3,4 sec. = 1080 detalių / valandą
Screenshot 062617 010533 PM.jpg

Gaminių kokybės rodiklis vertina kuri pagamintos produkcijos dalis per faktiškai dirbtą laiką t.y. minėtas 7 val, dirbant faktiniu greičiu t.y. 18 det/min iš pagamintų 7560 detalių, atidėta nuostoliams dėl nepasiektų kokybinių parametrų.

t.y. jei per minėtą pamainą atidėta 60 detalių, gaminių kokybės rodiklis paskaičiuojamas taip:

Gaminių kokybės rodiklis = kokybiška produkcija/pagamintos produkcijos kiekio x 100 proc. = 7500/ 7560 = 99 proc.

Screenshot 062617 010614 PM.jpg

OEE rodiklis – tai visų trijų rodiklių vertinimas

OEE = Įrenginio naudojimo laikas x Gamybos greitis x Gaminių kokybė x 100 proc = 77,9 %


Kaip įvertinti Jūsų įmonės specifiką ir paskaičiuoti OEE rodiklius? parašykite ir mes pasidalinsime jums rūpimais klausimais.

info@oee.lt

OEE kontakų puslapis