CRMTech Sistema

Iš OeeTechWiki.
Jump to navigation Jump to search

Vartotojo Vadovas

Įvadas

Naudotojo Aplinka

Navigacijos elementai
Pirminis puslapis
Paieška
Peržiūros
Įrašų valdymas
Inline redagavimas
Desktop Priminimai

Pagrindiniai moduliai

Išmanūs moduliai

CRMTech Analitika

Developerio Vadovas

CRM valdymo Jūsų įmonei pritaikytą sistemą kuriama sudėliojus procesus, ir pritaikius skaitmenizavimo technologijas.

 • Branduolys susideda iš php kalba suprogramotos suitecrm - numeris vienas atviro kodo crm pasaulyje, kuria jau keliasdešimt metų intensyviai (sukuria kasdien po keletą atnaujinimų) virš 160 įvairių kompentencijų programuotojų.
 • Php programavimo kalba integruotos funkcijos
 • Php programavimo kalba parašyti integruoti moduliai
 • Java programavimo kalba parašyti moduliai, kurie atlieka įvairius veiksmus su duomenimis.
 • TaskT programiniai robotai kurie susieja kitas programinės įrangos dalis į vieną visumą.


Modulių langai

Visa crm tech sistema pagrista moduliais kurie turi tris esminius vaizdus:

 • Edit view - langas skirtas redaguoti įrašo duomenis.
2020 11 18 edi view.png
 • Detail view - langas skirtas peržiūrėti įrašo duomenimis.
2020 11 18 detail view.png
 • Lisview - langas skirtas filtruoti, peržiūrėti įrašų duomenų sąrašus.
2020 11 18 list view.png


Papildomo laukelio pridėjimas

Norėdami pakeisti (pridėti, atimti) konkretaus modulyje esančių laukelius reikalinga panaudoti studio modulį. Modifikuoti galima kiekvieną vaizdą atskirai t.y. Edit view lange rodyti vienus duomenų langelius, o Detail view lange rodyti kitus.


Studio modulio pasiekimas

Studio modulis pasiekiamas tik iš vartotojo, turinčio administratoriaus teises. Norint patektti š studio modulį einama į naudotojo profilį, ir pasirenkama admin funkcija.

2020 11 18 admin panele.png

Tuomet admin panelėje randamas Developer Tools skiltis ir šioje skiltyje pasirenkamas Studio modulis.

2020 11 19 Developer Tools.pngModulio, kuriame reikalingas papildomas laukelis, pasirinkimas

Arba šoniniame meniu arba pagrindinime meniu pasirenkamas modulis, kuriame norima įdėti papildomą laukelį.

2020 11 19 studio modulio pasirinkimas.png


Papildomo laukelio sūkurimas

Pasirinktame modulyje išplėsti Šoninį meniu taip kad matytusi "fields" funkcija. Šiame lange yra matomi laukeliai, kurie yra priskirti arba naudojami tik šiame modulyje.

 • Norint redaguoti esamo laukelio parametrus - tiesiog reikalinga spausti ant norimo laukelio pavadinimo.
 • Norint redaguoti esamo laukelio kalbą - suteikti lietuvišką pavadinimą - reikalinga spausti ant "Edit labels"
 • Norint pridėti papildomą laukelį reikalinga spausti ant "add field"
2020 11 19 studio laukelių sarašas.png

Laukelio pridėjimo lange reikalinga užpildyti laukelio parametrus. Sistemai būtini keturi parametrai - Laukelio Duomenų tipas Laukelio pavadinimas Pavadinimas kuris bus rodomas nustatytoje kalboje Sisteminis kintamasis

papildomi parametrai - help tekstas, default value, max size ir kiti, priklausomai nuo pasirikto laukelio duomenų tipo. jei butu reikalinga papildoma informacija apie laukeliu parametrų užpildymą -- parašykite ir papildysime.

2020 11 19 laukelio idejimo langas.png

ir spaudžiamas save.


Papildomo laukelio įdėjimas į Edit, View, Listview langus

Įdėjus į crmtech sistemą papildomą laukelį - jis bus naudojamas duomenų bazėje ir duomenys jame bus laikomi, kaupiami. Papildomai reikia apgalvoti kaip laukelis bus rodomas naudotojui. Galima rodyti tik tam naudotojui kuris turi redagavimo teises, galima rodyti tik naudotojui kuris turi peržiūrėjimo teises, arba galima rodyti visiems vartotojams. Tai daroma įdedant arba ne sukurtą papildomą laukelį į Edit, View, Listview layoutus - ašliekamas langelių išdėstymo redagavimas tokiu būdu:

Studio modulyje kairiame meniu pasirenkama Layouts funkcija ir joje esantis Edit view redaktorius.

2020 11 19 edit view redagavimo iškvietimas.png

Edit View Redaktoriaus lange kai norime įterpti papildomą eilute "drag and drop" būdu įdedame "new row" - nauja eilutės vietą ir šioje vietoje gali tilpti vienas arba du laukeliai.

Surandama sukurtą naują laukelį ir "drag and drop" - "teimpimo ir pametimo" būdų įdedame naują laukelį į naujos eilutės vietą.

2020 11 19 Edit view redagavimas.png

Detail View - išplanavimas arba automatiškai pritaikomas prie Edit view pasirinkus "Sync to Detail view" opciją arba lygiai tokiu pačiu "tempimo ir pametimo" būdų sudeliojamas.

Spaudžiama Save&Deploy - tokiu budu sistema sukurs papildomą programinį php kodą kuris vėliau veiks ir rodys vartotojui naujus laukelius.


Administratoriaus Vadovas

Administratoriaus panelė

Įdiegimo vadovas

Idiegimas galimas

 • asmeniniame kompiuteryje (reikalinga php programa)
 • tame pačiame serveryje kuriame laikote interneto puslapį
 • nuosavame serveryje (galime pasiulyti serverį)
 • trečios šalies dedikuotame serveryje
 • serveryje kurį mes prižiūrime
 • įsigyti kaip paslaugą.

Bet kuriuo atveju jog veiktų programinė įranga, tiek jūsų kompiuteris, tiek serveris turi turėti sisteminę programinę įrangą:

 • Webserveris - Apache ar Windows/IIS
 • MySQL 5.1 arba MariaDB
 • PHP 7.2 ir aukštesnę

Taip pat reikalinga programinė įranga ir bibliotekos.

 • PHP
 • JSON
 • XML Parsing
 • MB Strings Module
 • Writable SugarCRM Configuration File (config.php)
 • Writeable Custom Directory
 • Writable Modules Sub-Directories and Files
 • Writable Upload Directory
 • Writable Data Sub-Directories
 • Writable Cache Sub-Directories
 • PHP Memory Limit (at least 128M)
 • ZLIB Compression Module
 • ZIP Handling Module
 • PCRE Library
 • IMAP Module
 • cURL Module
 • Upload File Size
 • Sprite Support

Įdiegimui debian buster sistemoje galime jums duoti skriptą.

1.Parsisiūsti reikalingą Suitecrm paketą iš oficialaus puslapio: http://suitecrm.com/download 2. web serveryje nusistatyti katalogą kuriame bus įdiegiama (root arba subdirektorija) Unzip SuiteCRM į šį katalogą. Ir bus sukurtas papildomas SuiteCRM pakatalogis. 4. Keičiamas “SuiteCRM” katalogo pavadinimas 5. Nustatomos atitinkami katalogo SuiteCRM naudotojo leidimai - (Linux): . sudo chown -R www-data:www-data . sudo chmod -R 755 . sudo chmod -R 775 cache custom modules themes data upload sudo chmod 775 config_override.php 2>/dev/null 6. That www-data naudotojas kurį naudoja webserveris kiekvienoje operacinėje sistemoje yra vis kitoks – paliksiu anglišką paaiškinimą. That www-data needs to be replaced by the actual system user that your web server runs under. This varies depending on your operating system. Common web server users are as follows: g. www-data (Ubuntu Linux/Apache) h. apache (Linux/Apache) i. nobody (Linux/Apache) j. IUSR_computerName (Windows/IIS) The commands/steps taken to setting permissions differ depending on your operating system. If you are experiencing issues with setting permissions on your SuiteCRM instance, visit our support forums.

Sukurti duomenų duomenų bazę ir priskirti vartotoją: Database Hostname: Database Name:

 • Database User:
 • Database Password:

Įsitikinti jog duomenų bazės vartotojas turėtų priėjimą prie konkrečios duomenų bazės ir kad firewall neblokuotų (jei duombazė ne localhost). Taip pat jei bus naudojas paštas (suitecrm turi savo phpmailer pašto serverį) reikia įsitinkinti jog atitinkami pašto portai neblokuojami ir pasiekiami – tai galima padaryti vėliau bet kada.


Paskutiniame etape paleidžiama nuoroda: – http://<jususerveris>/<jusuCRMkatalogas>/install.php Galima daryti patikrinimą – paleisti įdiegimą ir jei visi parametrai serveryje yra teisingi tai šis langas leis spausti mygtuką „next“ jei ne – tuomet rodys kurios biblioteką ar leidimą reikia papildyti.

Pirmas Įdiegimo langas
Antrasis Įdiegimo langas

Jei diegimas nutraukiamas ir paleidžiamas antrą sykį, prieš leidžiant antrą sykį reikia ištrinti temp failus kuriuos sukūrė install.


Užpildykite įdiegimo vedlį ir galite naudotis sistema kaip sisteminis administratorius.

Bendruomenės vadovas